برنامه بازیهای پیش رو

گل گهر سیرجان - سپاهانشنبه 13 آذرساعت 15:00ورزشگاه سیرجان
استقلال - پرسپولیس دوشنبه 13 آذرساعت 16:00شبکه سهورزشگاه آزادی